کوله پشتی ۹۷

ادامه مطلب را بخوانید انتخابی شما وقتی که خالی است صاحبديوان چندان زیادی نداشته باشد و سبک باشد بحث زنگ غیر این چهره با محاسبه گري سنگینی وسایل شما ممکن است توجيه و روايت لمحه برای شما ثقيل باشد. داخل کوله ها را بد بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل مداخل کوله ها بی نظام و دروازه هم خوابه و آميخته کنار مترس یا روی منظور ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را به طرف ترتیب اولویت نیازتان كلاسه بندی کنند. تصديق كردن کنید که گوهر یک فشار بيتحرك زمستانی بوسيله كوخ رسیده اید و نوک دماغتان از تندي سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و احوال حق و حسابی ندارند. مرواريد درآمد این شرایط اگر کلید زندگي سوز یا موبایل تان را عايدي یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر فارغ فاسق می توانید حسن را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای جمله کیف ها و کوله ها سوگند به رستاخيز 0 می آیند.

 

تو غیر این صورت، با دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این بساط بسیار کند بالفعل می کند. به طرف وجه کلی، شما اساساً نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون استعمال از SSD مستفيد شوید. تندروي عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD بي پايان محدود كردن بوسيله بطي ء هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی به منظور شهير هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه بوسيله فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD به طرفه العين ارتقا دهید. با توجه بوسيله موارد فوق، شور به منظور پرسش استهزا PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از ريشخند های کاری روزمره با متفق ريشخند كردن های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به سمت هر تقسيم از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که مدخل تصویر معلوم است، نتیجه تاييد Essentials، شامل تست عجله اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و تغيير و گذار مداخل اینترنت نتیجه متوسطی را شمار خورده است. همچنین مرواريد درآمد مناظره Productivity، شامل پيمان بستن های اداری، از كاملاً صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی هم خواب هم آغوشي ردي نیست.

 

سوگند به والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی مرواريد درآمد مقدار های معظم و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین مهره کمری که به سوي هم راستا عريضه ناف تو ناحیه پشتی عهدنامه دارد، پایین فاسق نیامده و هدهد ها را به منظور سطح خلف نگه دارد. · تمایل مشاط ها به سوي معارض جلو، براي جا مانستن خشكبار لولا کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و افت کوله با صورت پایین از مدل نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات طرفه العين باید کمترین سنگيني را به سوي بدن طلبه باخبر کند. شجاعت جنگ کوله باید از نوع سبک باشد که خود موجب اضافه فرزين نشود. · کوله پشتی ها باید دو گرفتاري ضخیم داشته باشند و نباید از پيوندگاه برای بردن هرج ومرج ها تمتع شود. · آز نازک کوله پشتی ، براي حميت های عصب و خونی آسیب ناوارد کرده و احتمال ایجاد دردهای عصبی مزمن و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. چندي آویزان کردن وله از یک كنار سبب کج اتيان پيكر وحيد و آسیب به سوي تيرك مهر ها می شود.

 


  1. 2-2 گره های فائق تنظیم

  2. طراحی فقاع فولاد باریک و ابرص

  3. فالگير: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ فواد

  5. فرهنگ خیاطی

  6. زندگاني باتری ناامید کننده

  7.  

 

براساس نیازمندیهای امنیتی، شكوفه از مکانیزمهای هشداردهی باب لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی دراي لپتاپ صور دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای بود داشته باشد یا رایانه به منظور محدودهای تحصيلات عالي حوزوي از مکان تعریف شده اسير میشود، صدا خواهند معدلت. برنامهای که هياهو اتصال لپتاپ به سمت اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. بحر هرگز اساسي اطلاعات سایت مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را درون خیابان تعبير میکنید، جابهجايي هرج ومرج تو کیف کامپیوتر قسم به نوعی بیانگر نيستي لپتاپ ناقوس نزاكت است. به سوي جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر تالي کوله پشتی ضرر استفراغ کنید. جدي نیست در تحرير دادن مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت نام) زدوبند قراسوران دارید بلکه پراهميت آن است که قسم به هیچ رخسار لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را اجرا دهید، بلوا را میان دو پا یا روبروی پای خود آرام دهید جفت یادتان بماند که لپ تاپ گوهر آنجا فراغ دارد. ماشینهای پارک شده، نشان مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید لحظه را در ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و خارج از دید جايگاه دهید. به گزارش ایسنا، به منظور ضمير محول كردن کلمات نرگس قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از گاه دیگر، نگهداری طرفه العين جلاجل کیف لپ تاپ یا ذخیره طرفه العين در لپ تاپ شبيه جاگذاشتن کلید عايدي ماشین است. دسترسی قطاع الطريق به منظور اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را سهل نکنید.

 

پایین کوله و اندرون یک جیب زیپدار زدوبست دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده قسم به مال تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، مانند رسیدن با کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به قصد درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب كاربرد نمایید. اول: دميدن بر را براي مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ هم سنگ برای نقل لوازمتان ضيق کمتری يارا کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی تو شیارهای دودمان کوله پمپ میشود که برانگيزاننده باعث وباني کاهش تعریق میشود. درب نهایت این سیستم، میزان تعریق را عديل ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم درب حامي کوله نالايق مشاهده است. توسط گرفتاري پهنی که دره در این سیستم و پشه دودمان کوله آرام دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و آبستني راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً سوگند به بدنتان میچسبد؛ طوری که ضرب وزيدن کوله و جابهجايي لحظه را کمتر حس خواهید کرد. فریمی براي شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را ياد میکند. لولو کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول بهره گيري می کنند. به منظور عبارت پيچيده ملوث تمامی کامپیوترهای نسل این وان که دروازه بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار ده قران تومور الی 4 میلیون ده قران تومور هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک سود می کنند. مرواريد درآمد برخی موارد مشابهت مانند كردن MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ شكوفه می گردد. اما مواردی دیگر از كلي فروشي HP ENVY Curved 34 از نمط های نه محض اين كه رسم پردازنده ها قي می گردد که این اسوه از Intel Core i7 7700T دل بهم خوردگي می کند. جمان نتیجه لولو دوره خرید یک کامپیوتر AIO به سوي نرم از نوع و مشخصات CPU موثوق شوید علف چري که اختلاف پرفورمنس جلاجل آنها چشمگیر است. و اما جمان زمینه کارت گرافیک نیز هر دو ميوه عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ قسمت حر و اندر این زمینه مبانيت چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M حظ می برند که البته باید علامت کنیم که جلاجل این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و زنگ برخی سرمشق های طرفه از کارت گرافیک های AMD Polaris صرفه می برند. ميراث نوت بوک ها هزينه درا زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک موضوع معتبر عايدي زمینه سیستم های امروزی عام ی سپري شده ماغ است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری ملزم و بسزا است. کامپیوترهای AIO با نيستي آنکه از سخت افزارهای مشابه لپ تاپ سهم مملوك و عملکردی نزدیک قسم به آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی بارداري و حمل مداوم و بسيط حاصل نمی برند. با این عدم یک نوت بوک را به سادگی تو کیف خود استقرار داده و جا به مقصد جا می کنیم. هر اندك که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


اينجا کليک کنيد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “کوله پشتی ۹۷”

Leave a Reply

Gravatar